หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาค 2/2558 (ทดสอบ)

หน้าหลัก

ประกาศหลักเกณฑ์อาหารเสริม (นม) 

โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก

http://www.schoolmilkthai.com

ข่าววันนี้

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000