หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ รับสมัครแข่งขันทักษะวิชาดนตรี

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่อาเซียน วิชาดนตรี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2560 ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1มีนาคม 2560   ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

18 เมษายน 2560 แข่งขันร้องเพลง และอิเล็กโทน

19 เมษายน 2560 แข่งขัน เปียโน

20 เมษายน 2560 แข่งขันกีตาร์ ไวโอลิน และดนตรีไทย

หมายเหตุ*** อ่านรายละเอียดและตรวจสอบใบสมัครให้ถูกต้องก่อนส่ง (สช.จะถือใบสมัครเป็นสำคัญ)

รายระเอียดและการสมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถตรวจสอบได้ทาง https://www.nfe-opec.com

 

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000