หน้าหลัก \ ภารกิจผู้บริหาร \ สช.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งมีพิธีสรงน้ำพระ  และข้าราชการ บุคลากร สช. ร่วมรดน้ำขอพรจาก ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ เลขาธิการ กช. และนางเสาวนีย์  พนัสสรณ์ รองเลขาธิการ กช. โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สช. ร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (11 เมษายน 2560) ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร สช.

   

             

   

         

   

   

             

   

   

   

   

   

 

กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

วิษณุ  สุวรรณไตรย์ :  ภาพ

 

  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                                                                                      
    ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300                                                                                                           
    โทรศัพท์ 02 282 1000